LabCIP

LabCIP – Automatisk rengjøring og sterilisering av bioreaktoren din

LabCIP rengjør og steriliserer Labfors 5-bioreaktor helt automatisk med bare et knappetrykk. Start den om kvelden, og bioreaktoren din er klar til å brukes til din mikrobielle bioprosess når du kommer neste morgen!

Dette gjør Labfors 5 nesten like enkel å bruke som en risteinkubator, like bekvem og praktisk som en engangsreaktor og uten tap av tid og effektivitet. Antall eksperimenter per bioreaktor kan økes opp til det dobbelte.

Nøkkelfunksjoner

 • Automatisk rengjøring (CIP)
 • Automatisk sterilisering (SIP)
 • High throughput
 •  
 • Enkel håndtering
 • Robust, velprøvd teknologi
 • Liten bunnflate
 • Kostnadsbesparende

Applikasjoner:

 • Bioprosesser med høy gjennomstrømning
 • Fermentering
 • High throughput protein expression, f.eks. antistoffer
 • Prosessutvikling/prosessoptimalisering
 • Process analytical technology  (PAT)
 • Oppskalering/nedskalering
 • Automatisk rengjøring (CIP)

En trygg reproduserbar rengjøring med base og/eller syre gjøres automatisk med varierende sykluser. Denne rengjøringsmetoden brukes som standard for rengjøring i GMP-prosesser og kan valideres.

Bilde: Mulig flytskjema for automatisk rengjørings- og sterilisasjonsprosess

Automatisk sterilisering (SIP)

Sterilisering av Labfors 5 med for eksempel varm natriumhydroksydoppløsning og sluttskylling med sterilt vann (integrert sterilt filter) skjer automatisk. Alle deler som kommer i kontakt med produktet, inkludert luftstrømmen og det utgående gassystemet, er inkludert i dette. Prosessinnstillingene (temperatur, tid, pH) kan konfigureres fleksibelt. Typiske innstillinger er 60 °C, pH 12,8 i 2 timer.

High throughput

CIP/SIP gir store tidsbesparelser. Labfors 5 kan rengjøres og steriliseres over natten og være klar til bruk neste morgen. Det gir deg mer tid til vitenskap og øker gjennomstrømningen opp til det dobbelte.

Enkel håndtering

Bioreaktoren trenger ikke å demonteres for rengjøring eller transporteres frem og tilbake til autoklaven. Det eliminerer feilkilder og håndteringsrisiko fra disse trinnene.

Robust og velprøvd teknologi

Labfors 5 sammen med LabCIP bruker ingen forbruksvarer, helt i samsvar med bærekraft og sikkerhet. Systemet kan bruke standard sensorer og kan sammen med en kraftig omrører gi høy celledensitet og proteininnhold.

LabCIP bruker en bordoverflate som er mindre enn en A4-ark og kan plasseres bak Labfors 5.

Kostnadsbesparende

LabCIP sparer verdifull arbeidstid siden det tar mindre enn 5 minutter å gjøre bioreaktoren klar til bruk. På denne måten minimeres tiden den står stille.

Produktet er patentert (US patent nr. 9,399,244; europeisk patent nr. 2,789,683).

Spør om produktene

Har du noe spørsmål om våre produkter?
Hør gjerne fra deg til en av våre selgere eller kontakt oss direkte i skjemaet lenger nede på siden

Kontaktforespørsel

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.