Cetantal

Herzog CID510 cetantalsanalysator är avsedd för analys av olika diesel- och biodieselprover. Apparaten är officiellt godkänd för många olika dieselmetoder, t ex ASTM D975 och EN 590.