mars-edge

Forberedelse av mikrobølgeprøver

CEM-tilnærmingen til moderne prøveforberedelse omfatter et bredt utvalg av instrumenter og teknikker. Fremst blant disse er instrumenter for asking, tørking, mikrobølge-syrefordøyelse og løsemiddelekstraksjon.

Vi leverer både teknikkene, instrumentene og applikasjonene for alle prøvene dine.

Spør om produktet