Varsling/Whistleblowing

Hos Berner er vi forpliktet til å opprettholde åpenhet og høy et høyt nivå av forretningsetikk. Vi ønsker å opptre ansvarlig og gjøre det rette slik at vi opprettholder tilliten til alle våre interessenter. Hos Bröderna Berner AB er vi forpliktet til å opprettholde åpenhet og høy forretningsetikk. ClaraLab med datterselskapene LAB Sweden, LAB Denmark og LAB Norway er en del av Berner LAB siden våren 2022.

Vi oppfordrer våre ansatte og andre interessenter til  å varsle oss umiddelbart om mistanke om kritikkverdige forhold, det vil si enhver oppførsel som ikke er i tråd med lovgivning, våre verdier og etiske retningslinjer, uten frykt for gjengjeldelse.

Dersom du ønsker å melde din bekymring eller mistanke anonymt, kan du gjøre det via varslingstjenesten eller ved å kontakte ledelsen.

Du trenger ikke å fremlegge bevis for å støtte mistanken din, men alle rapporter må gjøres i god tro.

For å sikre anonymitet er varslingstjenesten levert av en ekstern partner kalt WhistleB, Whistleblowing Centre. Rapporteringsprosessen er kryptert og passordbeskyttet.

Tjenesten er tilgjengelig på her på åtte språk.