UVVIS

UV / VIS spektroskopi

Her finner du informasjon om UV/VIS instrumenter fra Analytik Jena. Analytik Jena produserer UV/VIS-spektrofotometer av høy kvalitet med optikk i verdensklasse – doble stråleinstrumenter, split – /stråleinstrumenter og diodearray instrumenter. Disse instrumentene er egnet for de mest varierte bruksområdene.

SPECORD-instrumentene har brukervennlig programvare, 21 CFR Part 11-programvare for farmasøytisk industri, et bredt utvalg av tilbehør for både rutineanalyser og mer krevende bruksområder.

SPECORD-familien består av instrumentene:

SPECORD 50 PLUS med splitt/stråleteknologiSPECORD 200 PLUS dobbeltstråleinstrument med fast sporSPECORD 210 PLUS dobbeltstråleinstrument med variabel sporSPECORD 250 PLUS dobbeltstråleinstrument med variabel gap og dobbel monokromatorSPECORD S 600-instrumentet, som er et diode-array-instrument, tilbyr ultrarask skannehastighet

Mindre enn 12 millisekunder over hele bølgelengdeområdet (190-110nm). I tillegg til SPECORD-modellene fra Analytik Jena, kommer det lille, robuste og svært fleksible mikrovolumspektrofotometeret ScanDrop 2.

Med en innebygd 10” berøringsskjerm kan dette frittstående instrumentet kontrolleres og resultater genereres direkte. Den kan også kobles til en PC om ønskelig.

ScanDrop2 instrumentet kan håndtere en rekke kyvettetyper og har fleksible innstillingsmuligheter for lesehøyde i kyvettene.

Specord Plus
Specord

Specord Plus

Pålitelig og fleksibel UV/VIS-analyse.

Les mer