Pipetter fra Sartorius LAB Norway

Elektroniske pipetter

Sartorius elektroniske pipetter er ideelle verktøy for å følge deg i daglig repeterende væskehåndtering i laboratoriet, hvor nøyaktigheten av resultatene, hastigheten og ergonomien er viktig. Den helelektroniske kontrollen sikrer konsistente, brukeruavhengige resultater, og det lette, ergonomiske designet gir deg total komfort. Med flere pipetteringsmoduser kan du utføre væskehåndteringsoppgaver raskere enn med mekaniske pipetter.

Pålitelige resultater

Mange bruksområder i laboratorier i dag krever pipettering av svært små mengder væske – bare noen få mikroliter, nøyaktig og gjentatte ganger. Elektroniske pipetter sikrer høy nøyaktighet og presisjon ved å redusere menneskelig variasjon betydelig.

Få fart på arbeidet

Elektroniske pipetter med det omfattende utvalget av pipetteringsmoduser, fra fortynning og titrering til seriell utgang, gjør pipettering raskt og enkelt. Brukerdefinerte protokoller fremskynder rutinemessig pipettering ytterligere. Dette reduserer feil, gjør arbeidet raskere og lar deg fokusere på pipettering ved å eliminere behovet for å endre modus og voluminnstillinger frem og tilbake midt i arbeidsflyten.

Vær snill mot hendene dine

Elektroniske pipetter er enda mer ergonomiske å bruke enn mekaniske pipetter. Elektroniske pipetter reduserer muskeltrykket ved å utføre pipetteringstrinn og spissutstøting for brukeren. Tid spart ved pipettering reduserer repeterende belastning på brukeren, og helelektroniske funksjoner, inkludert spissutgang, sikrer maksimal brukerkomfort. Den unike lette vekten på bare 100 g sikrer enkel pipettering.

Velg mellom Picus og Picus®® Nxt

Picus® er valget når du vil oppgradere pipetteringen og la variablene for manuell pipettering ligge bak og pipettere ved å trykke på en knapp. Når du vil optimalisere arbeidsflyten og overholdelse av forskrifter, velger du Picus® Nxt og drar nytte av brukerprogrammerbare protokoller og sikkerhetsfunksjoner som passordbeskyttelse og kalibreringspåminnelser. Både Picus og Picus®® Nxt er tilgjengelige i enkanalsmodeller som dekker et volumområde på 0,2-10 000 pl og i flerkanalsmodeller fra 0,2 pl til 1200 pl.

Kontakt oss for mer informasjon om våre pakketilbud

Har du spørsmål om pipetter? Ikke nøl med å kontakte oss!