Volatilitet (Noack)

ISL NCK2 5G brukes til å teste flyktigheten til smøremidler. Enheten er kompatibel med CEC, ASTM og IP testmetoder.