Viskositet

Herzog HVM 472 viskometer er designet for å måle kinematisk viskositet fra klare og ugjennomsiktige prøver.

Enheten er godkjent for følgende testmetoder; ASTM D445, ASTM D446, IP 71, ISO 3104, ISO 3105.

Spør om produktet