Generelle salgsvilkår for Berner Lab 

Salgs- og leveringsvilkår  

Disse vilkår gjelder om ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene. Øvrige vilkår i henhold til bransjens generelle leveringsvilkår IML 2000.  

Betalingsvilkår  

Betalingsvilkår er 30 dager etter fakturadato om ikke annet avtalt, etter sedvanlig og godkjent kredittvurdering. Etter forfallsdato debiteres forsinkelsesrente i henhold til lov.

Priser

Alle priser gjelder eksklusiv lovpålagt merverdiavgift.   Minimumsordre er 800 kr, en avgift på 200 kr. legges til på ordre under dette beløpet.

Berner Lab forbeholder seg retten til uten særskilt varsel endre priser avhengig av leverandørsprisforhøyelse og/eller valutaendringer.  

Levering og emballasje  

Om ikke annet avtalt gjelder levering fritt for leverandør, d.v.s. frakt debiteres. Inneremballasje er inkludert, ytteremballasje debiteres i slike tilfeller.  

Levering skjer med bil eller bedriftspakke. Berner Lab forbeholder seg retten til å velge transportør om ikke annet er avtalt.  

For spesialleveringer og ekspressleveringer debiteres de ekstra fraktkostnadene som oppstår.  

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner i brosjyrer samt muntlige opplysninger om produktenes mål, vekt, egenskaper og bruksområde er bare bindende hvis det finnes spesifisert i tilbudet eller ordrebekreftelsen.  

Produktutvikling skjer kontinuerlig og vi reserverer oss for endrede spesifikasjoner for produkter i vårt sortiment. 

Garanti 

Garantiperioden begynner å gjelde etter levering. Varer som er beheftet med produksjons- eller materialfeil repareres eller byttes ut etter Berner Lab sitt eget valg. Garantien gjelder ved normal bruk og omfatter ikke forbruksartikler. Garantiansvar omfatter ikke brister som er forårsaket av feil bruk, manglende vedlikehold eller feilaktig reparasjon av andre enn Berner Lab sin organisasjon.

Reklamasjon  

Kjøpere må ved levering umiddelbart kontrollere at forsendelsen er uskadet. Hvis synlig skade finnes på emballasjen skal dette noteres på fraktseddelen ved mottak, og videremeldes til transportøren.  

Reklamasjon av feilaktig eller defekt vare skal fremføres innen 8 dager fra mottak. Øvrige krav blir ikke vurdert.

Retur av feilfri vare krediteres til høyst 80% av varens fakturerte om ikke annet avtalt. For at retur av vare skal godkjennes skal denne returneres ubrukt og i sin uskadede originalforpakning og kun etter overenskomst med ansvarlig person i selskapet. Merking eller notering må aldri gjøres på vare eller originalforpakning. Varer som normalt ikke lagerføres, tas ikke tilbake. Ved retur av feilfrie varer skal disse sendes fritt levert til Berner Lab. 

Tilbaketakingsforbehold 

Varen/varene forblir selgerens eiendom til disse til fulle er betalt.  

Øvrig

I henhold til bransjens generelle salgsvilkår.