Dry-block-1 (4)

Blokkvarmere

IKA tilbyr et eksemplarisk og allsidig utvalg av tørrblokker designet for å imøtekomme forskjellige utskiftbare varmeblokker. De gir presis temperaturkontroll for reproduserbare resultater. Disse digitale blokkvarmerne er ideelle for smelte- og kokepunktsbestemmelse, enzymreaksjoner, inkubering og aktivering av kulturer, immunanalyser, DNA-denaturering, dyrkningsmedietester, koagulasjonstester, bestemmelse av urea nitrogen i blod og hybridisering på stedet. I tillegg er disse tørrblokkvarmerne designet for presis oppvarming av PCR-rør, PCR-striper, mikrosentrifugerør, mikroplater og kyvetter.

Har du spørsmål om vårt utvalg av blokkvarmere? Nøl ikke med å kontakte oss!