synthetic chemistry del 2

Kjemisyntese og peptidsyntese

Utvid det syntetiske verktøysettet.

Mikrobølgereaktorer har blitt industristandarden for medisinsk kjemi, syntese av nanomaterialer og akademiske forsknings- og undervisningslaboratorier. Imidlertid er denne syntetiske plattformen ikke alltid forstått av kjemikere og brukes ofte bare til rutinemessige transformasjoner, en brøkdel av dens evner.

Utforskningen av syntetisk kjemisk rom hindres av oppfattede begrensninger når det gjelder typene reaksjoner eller kompatibiliteten til reagenser som brukes.

CEM gir et grunnlag for å forstå mikrobølgekjemi, og introduserer nye teknologier for å adressere begrensningene til tidligere teknikker. I tillegg brukes disse forbedringene på litteraturprotokoller for å demonstrere deres praktiske forskningsverdi.

Alle som er engasjert i syntetisk kjemi fra metodikkutvikling til anvendt syntese kan dra nytte av å vurdere CEM Chemical Synthesis-instrumenter og -løsninger.

Ingen resultater.

Spør om produktet