APS

Automatisk prøveforberedelse

Automatisert prøveforberedelse øker laboratoriets produktivitet ved å minimere ressursallokering for repeterbare oppgave som prøveveiing, ekstraksjon, filtrering, fortynning og overføring til analyseenhet. Volumetrisk tilberedning av faste/flytende orale doseringsformer, API og kremer krever nøyaktig utførelse av flere arbeidskrevende trinn.  

Dette gjør det mulig for laboratoriet å omformulere kritiske oppgaver som dataanalyse, rapportering og dokumentasjon. Automatiserte prosedyrer kan også redusere bruken av løsningsmidler og dannelse av farlig avfall. Samtidig som analytikernes sikkerhet forbedres ved å minimere eksponering for farlig reagenser og prøver. Med hundrevis av installasjoner globalt og som behandler av prøver, har SOTAX automatiserte prøveberedelsessystemer vist seg å være pålitelige og kompatible løsninger for å forbedre laboratoriets effektivitet og effektivisere arbeidsflyten.