dissolution

Oppløsningstester USP 1/2/5/6-4

Oppløsning er en test som brukes av farmasøytisk industri for å karakterisere oppløsningsegenskapene til det aktive stoffet, det aktive stoffets frigjøring og oppløsning fra en doseringsformulering. Ulike oppløsningsmetoder er beskrevet i USP, Ph.Eur. Og andre internasjonale farmakopê, så vel som i FDAs retningslinjer.

Mens standardtabletter vanligvis testes i henhold til padle-metoden (USP 2), testes hevelse ellet flytende doseringsformer som kapsler ved bruk av kurvmetoden (USP1). «Paddle-over-disk» (USP 5) og roterende sylinder (USP 6) metoder brukes for transdermale doseringsformer.  

Har du spørsmål om oppløsningstesting? Ikke nøl med å kontakte oss!