multivap6

Fordampere/Evaporatorer

LabTechs fordampere øker evaporasjonen ved å redusere det partielle damptrykket til løsningsmiddelet rett over overflaten av væsken med nitrogengass. Denne typen fordamper er et validert alternativ til rotasjonsfordamper for prøvevolum under 50 ml og et større antall prøver.

Når prøvene blir senket i et vannbad, hvis temperatur kan reguleres opp til 100 °C, kan fordampningen akselereres ytterligere.

LabTech tilbyr 4 forskjellige modeller, hvorav 3 er automatiske og én litt enklere manuell. Avhengig av system og prøvevolum, kan systemene håndtere fra 6 prøver opp til 54 prøver.

 Har du noen spørsmål om fordampere? Nøl ikke med å kontakte oss!