mars-edge

Batch og sekvensielle mikrobølgeformidlings-systemer

Batch og sekvensielle mikrobølgeformidlingssystemer

MARS 6 For fordøyelse er et syrefordøyelsessystem i mikrobølger som produserer klar fordøyelse fra prøver for elementær analyse av ICP, ICP-MS eller AA.

Bergarter, planter, jord, matvarer, legemidler, plast, metaller og mer kan lett fordøyes ved å bruke forhåndslastede metoder.

Mikrobølgesyrefordøyelse er en teknikk for å løse opp metaller, bundet i en prøvematrise, til væske. Dette oppnås ved å utsette en prøve for en sterk syre, i et lukket kar og øke temperaturen og trykket gjennom mikrobølgebestråling. Både hastigheten på termisk dekomponering av prøven og løseligheten av tungmetaller i løsning økes. Når disse tungmetallene er i løsning, kan de kvantifiseres gjennom elementære teknikker. Våre systemer og teknikker reduserer prøveforberedelsestiden med mer enn 70 % sammenlignet med tradisjonelle teknikker.

Spør om produktet