LAB Norway = Berner Lab

Siden mars 2022 har LAB Norway, sammen med sine søsterselskap LAB Sweden og LAB Denmark, vært en del av Berner-gruppen, og i mai er tiden kommet for oss til å endre vårt merkenavn til Berner Lab, likevel vil vårt registrerte firmanavn bli Søren Berner AS, som vi vil bruke ved signering av kontrakter samt på fakturer.