AAS

Atomabsorbsjon

Velg mellom AAS-instrumenter av høy kvalitet i novAA 800-serien for helautomatiske enkeltelementer eller sekvensiell analyse av flere elementer for rutinemessige laboratorier av alle slag, eller instrumenter i ZEEnit-serien med tredje generasjon Zeeman-bakgrunnskorreksjon for sporelementanalyse i grafittovner.

For all esom ønsker mer, tilbyr contrAA 800, med sin unike HR-CS AAS-teknologi, mer fleksibilitet når det gjelder elementvalg og dataevaluering samt «ekte» og raske sekvensielle analyser av flere elementer i en måling.

For kvikksølvanalyse er det en dedikert analysator for kvikksølvbestemmelse med både AAS og AFS deteksjon – mercur DUO plus.

Har du spørsmål om atomabsorbsjon? Nøl ikke med å ta kontakt.

ContrAA 800
contrAA

ContrAA 800

Effektivt og kraftig AAS-instrument.

Les mer
NovAA 800
novAA 800

NovAA 800

Kostnadseffektiv og pålitelig AAS for laboratorier.

Les mer
ZEEnit serien
Zeenit (1)

ZEEnit serien

Fleksibel og kraftig Zeeman AAS-analyse.

Les mer

Spør om produktet