Service & Support

Vår service- og supportorganisasjon består idag av 14 personer rundt om i Sverige, Norge og Danmark. Vi arbeider med moderne verktøy og styresystem for enkelt å kunne feilsøke, følge og avslutte pågående serviceærend. Alle våre teknikere har kvalifisert kompetanse og kunnskap innen sine områder.

Feilvarsling gjøres enklest direkte via vårt ærendhåndteringssystem her på webben. Da kan du selv logge, følge, oppdatere og kommunisere med servicetekniker mens ærendet pågår gjennom kundeærendnummeret og linken som kobles til varslingen. Oppfølging på varselet gjøres snarest med en ærendbekreftelse samt en personlig kontakt.

Logg ditt serviceærend her

Å maile eller ringe inn en beskrivelse av ditt ærend samt kontaktopplysninger for tilbakemelding går også bra.

E-post: service@bernerlab.no

Telefon: +46 8-29 60 00

Uansett hvordan du kontakter oss med et serviceærend så registrerer vi det alltid i vårt ærendhåndteringssystem. Dette for at det skal være enkelt for deg som kunde å følge varselet ditt samt at vi som leverandør får en korrekt og sikker sporbarhet av våre serviceærender. Når en feilvarsling er registrert tildeles du et ærendhåndteringsnummer hvilket kan brukes for å logge inn i vårt system og følge ærendet samt for å få tilbakemeldinger og oppdateringer fra oss mens serviceærendet håndteres.

Vil du komme i kontakt med vår servicesjef Nadieh Bengtsson så nås hon direkte på nadieh.bengtsson@bernerlab.no.