TOC og TNb – analyser LAB Norway

TOC og TNb-analyse for hver applikasjon

Tilpassede løsninger for pålitelige TOC og TNb-analyser!

For overflate og avløpsvannanalyser i miljøsektoren til høy-rent vann i halvleder eller farmasøytisk industri – Analytik Jenas multi N/C – instrumenter tilbyr tilpassede løsninger for pålitelige TOC/TNb – analyser i hver applikasjon.

Spesielt for vanskelige testmatriser utmerker disse instrumentene seg ved høy pålitelighet og minimale vedlikeholdskrav. Den store forskjellen sammenlignet med andre produsenter er NDIR-detektoren som de utviklet og patenterte. Med de nye multi N/C duo-systemene tilbyr vi nå også kombinerte analyseinstrumentene for helautomatiske TOC-analyser i både flytende og fast fase.

Velg riktig modell for dine TOC-behov

Med enhetene i multi N/C serien jobber du i henhold til eksisterende retningslinjer/standarder på markedet og med enheten mot farmasøytisk industri i henhold til FDA/GMP retningslinjer. Enhetene garanterer maksimal driftstid og lave driftskostnader.

Ti års garanti

Analytik Jena tilbyr ti års garanti på den patenterte NDIR-detektoren og på ovnsteknologi for de forbrenningsbaserte multi N/C-modellen. Samt tre års garanti på UV-reaktoren for UV-baserte multi N/C modeller.

To prøvebehandlingsmetoder er tilgjengelige for TOC-måling: høytemperaturforbrenning opp til 950°C og våtkjemisk UV-oksidasjon. Den kraftige og langvarige UV-reaktoren bruker to bølgelengder (185/254 nm) for fullstendig oksidasjon, noe som muliggjør analyse av blankprøver uten oksidasjonsmiddel. I tillegg er en rekke valgfritt tilbehør tilgjengelig, inkludert automatisert for prøver i både flytende og fast fase, nitrogendetektorer og ulike typer moduler for faste prøver tilgjengelig.

Har du noen spørsmål om TOC og TNb-analyser? Nøl ikke med å kontakte oss!