ATF-Xtend™-Offline

Helautomatiserte oppløsningstestere

Vi selger SOTAX helautomatiserte oppløsningstestere. Helautomatisk oppløsning forbedrer laboratoriets produktivitet ved å skape «walk-away-time» for operatører. Dette gir deg tid til andre aktiviteter som metodeutvikling, prosessvalidering, datakontroll/revisjon og verifisering. Å redusere testsyklus via en strategisk implementering av laboratorieautomatisering har hjulpet mange brukere/selskaper til å bli eller forbli konkurransedyktige. Ved å bruke automatisering i både FoU og kvalitetskontroll, har mange selskaper laget sømløse metodeoverføringsprosesser, noe som forbedrer «time-to-market» for nye produkter.