SE-smart

Oppløsningstesting USP 4

Gjennomstrømningsoppløsningmetoden gir full fleksibilitet på mediemengder og tillater gjentagende posisjonering av alle doseringsformer som pulver, APIer, lipofile former, suppositorier, suspensjoner, liposomer, mikrosfærer, halvfaste stoffer, implantater og medisinsk utstyr inkludert legemiddel eluerende stoffer. Beskrevet i den Amerikanske farmakopê (USP) som apparat 4, i europeisk farmakopê (EP) som gjennomstrømningscelle, i japansk farmakopê (JP) som apparat 3, i kinesisk farmakopê (ChP) som metode 6 og andre farmakopê, oppløsning og medikamentfrigivelsestesting ved bruk av en gjennomstrømningscelle har vist seg å karakterisere den aktive stoffrigjøringen både når det gjelder biokvivalens og in vitro/in-vivo korrelasjon (IVIVC) i kliniske studier og daglige QC-rutiner.