Automasjon, automatiseringsløsninger, lab, LAB Norway

Automasjon

Ønsket om å forbedre prosesser eller øke effektiviteten i arbeidsflyter og analyser i laboratoriet er voksende, og etterspørselen etter automatiseringsløsninger øker.

Enten det er prøvepreparering, væskehåndtering eller korkfjerning, dyrkingsplater eller rør, automatisering av enkle trinn eller hele arbeidsflyter, har vi sannsynligvis en løsning for deg.

Vi har standardløsninger så vel som applikasjons- og tilpassede løsninger, i tillegg også egenutviklede produkter.

Les mer på disse sidene og ta kontakt med spørsmål og funderinger!

Har du noen spørsmål? Nøl ikke med å kontakte oss!

Ingen resultater.