Applikasjonsguide

APPLIKASJONSGUIDE

APPLIKASJONSGUIDE

Riktig prosess for din steriliseringsapplikasjon:

Applikasjon: Væsker Upakket,
fast gods
Porøst materiale
(tekstil, filter)
Hult gods
(pipettespisser,
tomt glassgods,
rør, slanger…)
Avfall i destruk-
sjonsposer
Prosess:
Luftutslipp
Gravitasjon + +
Enkelt forvakuum ? + ?
Pulset oppvarming
(overtrykkspulser)
+ ? ?
Fraksjonert
forvakuum
+ + + +
Kjøling 
Konvensjonell kjøling
med langsomt damp-
utslipp
?
Hurtigkjøling med
trykkluftsupport
+
Tørking
Overflatetørt, uten vakuum
+ SuperDry
?
Tørking med vakuum
+SuperDry
+ + +
Øvrig
Filtrering av ut-
gående luft
+

+ anbefalt prosedyre // ? muligens akseptabel // – ikke mulig

Løsninger for spesielle applikasjoner

Sterilisering av væsker i lukkede glassbeholdere, plastflasker, poser, bokser mm:
– System med en blanding av damp/luft
– System med varmtvannsprayning og spraykjøling

Sterilisering av hule produkter som f.eks. prøverør, tomme glassbeholdere, filtre, pipettespisser og  annet:
– System med forvakuum

Sterilisering av tekstiler og annet som må være helt tørt ved avsluttet sterilisering:
– System fortørking med vakuum
– SuperDry system for oppvarming av kammeret.

Spør om produktene

Har du noe spørsmål om våre produkter?
Hør gjerne fra deg til en av våre selgere eller kontakt oss direkte i skjemaet lenger nede på siden

Kontaktforespørsel

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.