For prosessoptimering

FOR PROSESSOPTIMERING

Mantelkjøling med kjølevann og mottrykk (DX/VX og DE/VE)

Under hele steriliseringsprosessen overvåker en fleksibel pt100-sensor temperaturen i en referansebeholder. På den måten er det garantert at steriliseringsperioden starter først når steriliseringstemperaturen er oppnådd i væsken som skal steriliseres.
Kjøletemperaturen overvåkes også kontinuerlig. Kammeret kan ikke åpnes før væsketemperaturen er redusert til minst 80 °C, helt i tråd med relevante standarder.
Bruk av sterilfiltrert mottrykk, er en sikker måte å unngå at væsken koker og dermed reduseres avdampningen betraktelig.

Radialvifte (DX/VX og DE/VE)

Sammen med mantelkjøling med kjølevann og mottrykk, gir radialviften en raskere fjerning av varmen fra godset til den avkjølte kammerveggen. Radialviften drives av en magnetisk motor plassert under skallet.

Selve radialviften sitter i kammerlokket slik at utnyttelsesgraden i kammeret ikke påvirkes.

Viften gir 71 m3/h og reduserer kjøletiden med opp til  70%.

Ultrakjøler (DX/VX og DE/VE)

Sammen med mantelkjøling med kjølevann og mottrykk og radialviftet er det mulig å redusere kjøle- og steriliseringsprosessen betraktelig ved hjelp av en integrert ultrakjølt varmeveksler.

Ultrakjøleren er dessuten plassert i kammerlokket, nærme radialviften, og påvirker dermed ikke kammerets utnyttelsesgrad. Hele kammeret kan altså utnyttes for lasting.

Kjøletiden minsker med opp til 90% og avhengig av last kan det oppnås kjøletider på mellom 15 og 60 minutter.

Superdry – for tørking (DX/VX)

Denne opsjonen øker tørkeeffektiviteten for fast og porøst gods slik som filter og tekstil. Varmeenergien fra dampgeneratoren overføres til varmeslyngene rundt kammeret og brukes til tørking.

Vakuumtørking gjennom å bruke vakuumopsjonen sammen med Superdry gjør at separat tørking etter sterilisering ikke lenger er nødvendig.

Vacuum system (DX/VX)

Typiske gods er pipettespisser (i bokser), tomt glass og porøst materiale slik som filter og tekstil. For denne typen av sterilisering er det av ytterste viktighet at all luft fjernet fra produktene for å garantere nøyaktig, reproduserbar og valideringsbar sterilisering.

Vakuumfunksjonen fjerner effektivt luften fra fast gods, slanger, porøst materiale og tekstiler og gir dampen mulighet til å nå overalt. Prosessen inkluderer fraksjonert forvakuum ved hjelp av den innebygde dampgeneratoren. Dette er den eneste måten å avstedkomme validerbar sterilisering av porøst materiale, fast gods og tekstiler.

Spør om produktene

Har du noe spørsmål om våre produkter?
Hør gjerne fra deg til en av våre selgere eller kontakt oss direkte i skjemaet lenger nede på siden

Kontaktforespørsel

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.