Nyheter

Bröderna Berner AB erverver ClaraLab AB

Bröderna Berner AB erverver ClaraLab AB og forsterker dermed ytterligere Berner sin posisjon på det nordiske markedet for laboratorieutstyr

Bröderna Berner AB har kjøpt den svenske distributøren av laboratorieutstyr ClaraLab AB, som også har virksomhet i Norge og Danmark. Partene signerte avtalen den 16. mars 2022.

Bröderna Berner AB er et datterselskap av det finske familieeide selskapet Berner OY. Gjennom oppkjøpet av ClaraLab AB med datterselskapene LAB Sweden AB, LAB Norway AS og LAB Denmark Aps, styrker Berner sin posisjon som en nordisk laboratoriedistributør med et svært bredt produktspekter og en omfattende faglig ekspertise.

«Oppkjøpet av ClaraLab AB spiller en viktig rolle i vår nordiske vekststrategi for forretningsområdet for laboratorievirksomhet. Med den høykvalitative produktporteføljen til ClaraLab og deres sterke profesjonelle know-how, vil vi kunne tilby våre kunder et enda mer attraktivt partnerskap der vi støtter dem i utviklingen av sin laboratorievirksomhet’’, sier Antti Korpiniemi, administrerende direktør i Berner OY.

ClaraLab sin produktportefølje kompletterer Berner sitt nåværende sortiment som retter seg mot  

livsmiddel- og kjemisk industri, miljølaboratorier, kommersielle laboratorier, akademia og forskningsinstitutter.

ClaraLab er skandinavisk med virksomhet i Sverige, Norge og Danmark og fokuserer på områder slik som forskning & utvikling, produksjon, rutineanalyse og kvalitetskontroll. Produkter tilbys for applikasjoner innen analytisk kjemi, automasjon, biologi/life science samt basisutstyr og forbruksvarer. Selskapet sysselsetter 25 personer.

Lignende verdigrunnlag og bedriftskultur spilte en viktig rolle i salget av ClaraLab til Bröderna Berner.

«Berner sin dype forståelse for laboratoriemarkedet og det nordiske markedet var også en avgjørende faktor for salget. Berner har en langsiktig strategi for ansattes trivsel så vel som for utviklingen av leverandør- og kundeforhold. Vi ser frem til et givende fremtidig samarbeide’’, kommenterer Claes Karlsson, administrerende direktør i ClaraLab og LAB Denmark, og Annika Garnås, administrerende direktør i LAB Sweden og LAB Norway.

Berners forretningsområde for laboratorieutstyr har vært drevet i Finland og Estland i flere tiår og har i løpet av de siste to årene også etablert virksomheter i Sverige og Norge. I tillegg til instrumenter av høy kvalitet, tilbyr Berner lab også applikasjonsstøtte, opplæring og teknisk service.

ClaraLab AB fortsetter som et frittstående datterselskap av Bröderna Berner AB.

Ytterligere informasjon:

Antti Korpiniemi
administrerende direktør, Berner Ltd
Tlf: + 358 50 551 3720
E-post: antti.korpiniemi@berner.fi
www.berner.fi

Anna Älverstad
Regionsjef Skandinavia
Berner Medical & Berner Lab, Bröderna Berner AB
Tlf: +46 76 831 94 11
E-post: anna.alverstad@bernermedical.se

Bröderna Berner AB, med divisjonene Berner Lab, Berner Medical, Berner Industries og Gullviks, er et datterselskap av den finske familieeide virksomheten Berner OY, med fire forretningsområder og etablert i 1883. Det nåværende produktporteføljen til Berner Lab i Sverige består av høykvalitets-instrumenter primært for petrokjemisk industri. Sortimentet i Finland består av en komplett produktportefølje for laboratorier. Den årlige omsetningen til Berner-gruppen utgjorde 323,4 millioner euro i 2020, og gruppen sysselsetter rundt 500 personer i Finland, Sverige, Norge og Baltikum. www.berner.fi, www.bernercompany.se, www.sorenberner.no

ClaraLab AB er en dynamisk skandinavisk selskapsgruppe grunnlagt i 2007. Gjennom sine datterselskap LAB Sweden AB, LAB Norway AS og LAB Denmark Aps, leverer selskapet høykvalitetsprodukter og instrumenter for laboratoriemarkedet. Selskapet sysselsetter totalt 25 personer i Sverige, Norge og Danmark. www.claralab.se